Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów od klasy trzeciej na zajęcia Orkiestry Dętej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu. Próby odbywają się we wtorki 15.00-17.00, środy 15.00 – 17.00 oraz soboty 09.00-12.00.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie