Uwzględniając Państwa prośbę zebranie z wychowawcą klasy IV w dniu 09.09.2019 r. zostaje przesunięte na 16.30.

Pozdrawiamy
Dyrekcja Szkoły

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie