Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu uprzejmie informuje, że Inauguracja roku szkolnego w dniu 02 września 2019 r.  rozpocznie się  mszą św. w Kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Motyczu o godz. 9:00. Dalsza cześć uroczystości odbędzie się w szkole na sali gimnastycznej i w klasach z wychowawcami.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie