9:00 – wyjście do kościoła na mszę w intencji patrona szkoły
10:00 – złożenie kwiatów przy pomniku i tablicy pamiątkowej

Marta och
Dyrektor szkoły

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie