Informujemy że w tym roku szkolnym rodzice we własnym zakresie kupują podręczniki do religii.

Klasa I Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA 

– Redaktor: ks. Piotr Goliszek 
Klasa II Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA 

– Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Klasa III Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA 

– Redaktor: ks. Piotr Goliszek 
Klasa IV Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM 

– Redaktor: ks. Waldemar Janiga  + karty pracy
Klasa V Tytuł podręcznika: WIERZĘ W BOGA 

– Redaktor: ks. Waldemar Janiga  + karty pracy
Klasa VI Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ 

– Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karty pracy
Klasa VII Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO 

– Redaktor: ks. Paweł Mąkosa  + karty pracy
Klasa VIII Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE 

– Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karty pracy

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie