W dniu 06.06.2019 zorganizowaliśmy sportowy Dzień Dziecka. Zabawy, śmiechu i rywalizacji było co niemiara. Dziękujemy za przygotowanie nauczycielom w-f oraz nauczycielom świetlicy.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie