Harmonogram:
16.00 – Klasy 0-4
16.30 – zebranie ogólne na sali gimnastycznej
16.45 – klasy 5-8
Dokładne miejsca spotkań będą zawieszone na drzwiach wejściowych.
O godzinie 17.15 krótkie zabranie z wybranymi podczas wyborów przedstawicielami rad oddziałowych.

Z wyrazami szacunku: Mariusz Tomczyk

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie