„Dzisiaj pierwszego września obchodzimy dzień szczególny – 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, wojny która odcisnęła ogromne piętno na naszym narodzie a także na Naszej Małej Ojczyźnie jaką jest Motycz. Pamiętając o ludziach, którzy tu żyli, pracowali i za tą ziemię ginęli upamiętniliśmy ich „zniczem pamięci”. Będzie on w dzień jak i w nocy przypominał o naszych bohaterach, którzy dla tej ziemi oddali to co mieli najcenniejsze – życie.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie