• Przewodniczący Samorządu Jakub Poleszak
  • Zastępca przewodniczącego Agata Gąska
  • Skarbnik Damian Sprawka
  • Sekretarz Zuzanna Wrótniak

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny