Przewodnicząca Samorządu – Zuzanna Wiejak

Zastępca przewodniczącej – Olga Piekutowska

Skarbnik – Antoni Żuchnik

Sekretarz – Hanna Wasilik

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny