Obwód Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu to następujące miejscowości:
  • Lipniak
  • Szerokie
  • Uniszowice
  • Motycz
  • Motycz-Józefin
  • Motycz Leśny
  • Sporniak

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny