Przewodnicząca Samorządu – Zuzanna Wiejak

Zastępca przewodniczącej – Olga Piekutowska

Skarbnik – Antoni Żuchnik

Sekretarz – Hanna Wasilik

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny