Szanowni Państwo w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie uczniów w firmie Unica – wariant II. Koszt ubezpieczenia to 46 zł, tak jak w poprzednim roku. Opłat dokonujemy zgodnie instrukcją, która została wysłana w formie wiadomości z załącznikiem w dzienniku elektronicznym Librus. 

Wykonujemy przelew na indywidualny numer konta dla naszej szkoły:

13 1030 1944 7503 9980 0086 0805

Tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Informacja o zakresie ubezpieczenia

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny