... W naszej szkole
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Koncerty orkiestry dętej
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Muzeum Wincentego Witosa w Wieszchosławicach
Ojcowski Park Narodowy
700 lat Motycza
Dążymy do celu
Budujemy roboty z Lego Spice Gears
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dzień Edukacji Narodowej pamiętamy o nauczycielach naszej szkoły
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu

 

„Kubusiowy zakątek”

 

GODZINY PRACY: 6.30-17.00

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY:

  1. INTEGRACJA UCZNIÓW I FORMOWANIE ICH OSOBOWOŚCI, WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ.
  2. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP, REGULAMINU ŚWIETLICY, PLANU ZAJĘĆ DNIA.
  3. OBCOWANIE Z KULTURĄ NA, CO DZIEŃ, PROMOWANIE CZYTELNICTWA.
  4. RACJONALNE WYKORZYSTANIE POBYTU W ŚWIETLICY NA NAUKĘ, ZABAWĘ ORAZ ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ.
  5. UCZENIE UCZNIÓW ZARADNOŚCI, MONITOROWANIE I WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU.
  6. WSPIERANIE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI.
  7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚWIETLICY ORAZ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PROBLEMÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH.
  8. DBANIE O NATURALNE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA, ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII, MAKULATURY ORAZ NAKRĘTEK
  9. EGZEKWOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA ORAZ PRAW CZŁOWIEKA.
  10. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DO KULTURY I TRADYCJI.

Kuratorium Oświaty w Lublinie