Informujemy że w tym roku szkolnym rodzice we własnym zakresie kupują podręczniki do religii.

Klasa I Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Klasa II Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Klasa III Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Klasa IV Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karty pracy
Klasa V Tytuł podręcznika: WIERZĘ W BOGA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karty pracy
Klasa VI Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karty pracy
Klasa VII Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karty pracy
Klasa VIII Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karty pracy

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny