Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia– 6 kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

z zakresu języka polskiego – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

z zakresu matematyki – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

z zakresu języka obcego nowożytnego – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

                       Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  9 lipca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

12 – 13 listopada 2020 r.

4 – 5 stycznia 2021 r.

25 – 27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny