Terminy spotkań z rodzicami:

 

28 listopada 2019 r. godzina 16.00 – zebrania

10 stycznia 2020 r. godzina 16.00 – zebrania

31 marca 2020 r. godzina 16.00 – zebrania

21 maja 2020 r. godzina 16.00 – zebrania

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny