Prezydium Rady Rodziców

     

  

Przewodniczący: Pan Adam Żuchnik
Z-ca Przewodniczącego: Pani Bernadetta Żurek 
Sekretarz: Pani Dorota Wrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny