Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Pani Sylwia Kuś

 

Zastępca przewodniczącej

 

Pan Hubert Mysiak

 

Skarbnik

 

Pani Agata Olszak

 

Sekretarz

 

Pani Dorota Wrona 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny