Drodzy Rodzice

Przed Wami ważna decyzja. Stoicie przed wyborem dalszej drogi kształcenia dla Waszych pociech. Zastanówcie się, którą ze szkół wybrać, by Wasze dziecko czuło się w niej dobrze, chciało pogłębiać wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności i budować wiarę we własne możliwości.

W związku z powyższym, Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu pragną przedstawić Wam propozycję i zachęcić do podjęcia nauki w naszej placówce.

A oto kilka istotnych argumentów, dla których warto stać się częścią naszej społeczności:

  • Jesteśmy kameralną szkołą, w której uczniowie nie są anonimowi.
  • Mała liczebność klas stwarza możliwości do podmiotowej indywidualizacji pracy.
  • Możemy pochwalić się wykwalifikowaną kadrą nauczycielską i nowoczesnym zapleczem technologiczno – edukacyjnym.
  • Oferujemy bogaty wachlarz ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania m. in. robotykę, zajęcia taneczne, plastyczne, taekwondo, ale także takich, które kształtują w młodych osobach empatię i wrażliwość jak: koła teatralne, historyczne, matematyczne czy wolontariat.
  • W szkole działa Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Mały Motycz”
  • Posiadamy stołówkę, w której każdego dnia są świeże i zdrowe obiady.
  • Prowadzimy świetlicę w godzinach od 7.00 do 16.30, w której dzieci mają możliwość zrelaksowania się, odrobienia lekcji, rozwijania zdolności manualnych.
  • Wydajemy szkolną gazetkę – Motyczaki a nasz Samorząd Uczniowski prężnie działa na rzecz szkoły.
  • Idziemy z duchem czasu, wykorzystujemy w swojej pracy technologię komputerową. Pracujemy z dziennikiem elektronicznym Librus Synergia, dzięki czemu mają Państwo stały wgląd w oceny i postępy w nauce Waszych dzieci, oraz kontakt z wychowawcą i innymi nauczycielami.
  • Prowadzimy szkolną stronę internetową motycz.eu oraz Facebook http://pl-pl.facebook.com/spmotycz, na której zamieszczamy ciekawe informacje o naszej działalności za Państwa zgodą, także informację o osiągnięciach Państwa Dzieci.

Zachęcamy Państwa do powierzenia Waszych pociech naszej szkole a dołożymy wszelkich starań aby wejście w arkana wiedzy było dla dzieci radosną przygodą.


Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny