Jesteśmy społecznością rozwijającą talenty i zainteresowania naszych uczniów. Patrzymy w przyszłość, wdrażamy nowe technologie zarówno w nauczaniu, jak i w sposobie komunikacji. Naszym celem jest wychowanie uczniów nie tylko do życia w społeczeństwie XXI wieku, ale również do bycia osobami nadającymi kierunki w rozwoju Naszego Kraju i nie tylko. W tym kontekście wychowujemy i uczymy patriotyzmu, a wielkim wzorem dla nas jest Nasz Patron – trzykrotny Premier II Rzeczypospolitej – Wincenty Witos. Dbamy również o naszą małą ojczyznę – Motycz, organizując między innymi: „Gale Jasełkowe”, koncerty Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej, koncerty Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Motycz”, Dni Seniora, Dzień Babci i Dziadka, i wiele innych. Tożsamość Narodu budujemy od małych społeczności, które stają się częścią większego projektu – Polski.
W szkole posiadamy 3 oddziały przedszkolne, w których zapewniamy opiekę od 7.00 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z przygotowywanych przez kuchnie obiadów i śniadań. Mają do dyspozycji wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w postaci: terapeutów pedagogicznych, socjoterapeutów, logopedów, psychologa, posiadamy również specjalistów od Autyzmu w tym zespołu Aspergera, rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej i innych. Oddziały przedszkolne umieszczone są w innym skrzydle szkoły, co zapewnia komfort pracy szczególnie podczas aklimatyzacji grup najmłodszych. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7.00 do 16.30. W każdej sali szkolnej i przedszkolnej są tablice lub monitory interaktywne. Nauczamy 3 języków obcych,: angielski, niemiecki i francuski. W szkole działają 3 grupy tańca nowoczesnego i 3 grupy tańca ludowego, odbywają się zajęcia z robotyki prowadzone przez mistrzów świata – Spice Gears Academy. Uczniowie maja możliwość skorzystania z zajęć taekwondo, realizowanych jest kilka projektów edukacyjnych dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych. W ofercie mamy też wiele kółek zainteresowań. Ale najlepiej zapoznać się z naszą stroną, ponieważ to tylko wycinek naszej działalności. 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY – SZKOŁY XXI WIEKU NIE TYLKO Z NAZWY!


Regulamin rekrutacji dzieci do  oddziału przedszkolnego 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny