REGULAMIN Nowoczesne nauczanie młodzieży w Gminie Konopnica
Załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIELA
Załącznik nr 3  deklaracja udziału NAUCZYCIELA
Załącznik nr 4 Potwierdzenie dyrektora SP Motycz o statusie nauczyciela
Załącznik nr 5 wzór opinia dyrektora szkoły NAUCZYCIEL
Załącznik nr 7 formularz zgłoszeniowy UCZNIA
Załącznik nr 8 oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr 9 deklaracja uczestnictwa UCZNIA w zajęć wyrównawczych
Załącznik nr 10 deklaracja uczestnictwa UCZNIA w zajęć rozwijających
Załącznik nr 11 Zgoda na przetwarzanie danych UCZEŃ
Załącznik nr 12 pinia nauczyciela o udziale UCZNIA w zajęciach
Załącznik nr 14 pisemne usprawiedliwienie nieobecności
Załącznik nr 15 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych NAUCZYCIEL
załącznik nr 17 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODZIC
Ogłoszenie o naborze do projektu
Harmonogram zajęć Motycz
Harmonogram Programowanie robotów Motycz
Harmonogram DigComp Motycz2

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny