Dyrekcja szkoły

mgr Mariusz Tomczyk – dyrektor szkoły
mgr Bożena Zbiciak – wicedyrektor szkoły

Kadra pedagogiczna

mgr Izabela Misztal – oddział przedszkolny 3,4 -latki
mgr Aleksandra Choroszewska – oddział przedszkolny 5 -latki
mgr Danuta Banaszek – oddział przedszkolny 6 – latki
mgr Irena Śliwińska – edukacja wczesnoszkolna kl.1
mgr Anna Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna kl.2
mgr Bożena Zbiciak – edukacja wczesnoszkolna kl.3
mgr Mariusz Tomczyk – fizyka
mgr Andrzej Cywiński – technika
mgr Elżbieta Kamińska – historia, plastyka, bibliotek, wychowawca kl.7
mgr Teresa Kasieta – religia
ks. Stanisław Szatkowski – religia
mgr Katarzyna Karbowniczek – przyroda, wych. fizyczne, świetlica,wychowawca kl.6 a
mgr Sylwia Skubisz – język angielski, wychowawca kl.5b
mgr Anna Mogielnicka – Wartacz – język angielski
mgr Katarzyna Prokopowicz – matematyka
mgr Krzysztof Tarczyński – muzyka, informatyka
mgr Paweł Lipczak – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 8
mgr Iwona Chodkiewicz – wychowanie do życia w rodzinie, świetlica,
mgr Ewelina Polska – Adach – matematyka, chemia, wychowawca kl.5a
mgr Iwona Palczewska – historia, geografia, WOS
mgr Marta Patkowska – język niemiecki,zajęcia logopedyczne
mgr Justyna Skiba – biologia
mgr Monika Wiertel – język polski, wychowawca kl.6b
mgr Edyta Wójtowicz -język polski, wychowawca kl.4
mgr Monika Włodarczyk – świetlica
mgr Emilia Węcławska – Baum – nauczyciel wspomagający

Sekretarz szkoły

Maria Prażewska

Obsługa szkoły

Joanna Piwowarska
Bożena Nafalska
Danuta Augustyn
Elżbieta Wieczorek
Danuta Żydek
Andrzej Żarnowski

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny