slide 1
Witamy
... W naszej szkole
Zajęcia taneczne
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Saint Nazaire
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Prezydent
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Taekwondo
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Wieliczka
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa cytat
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
700 lat Motycza
700 lat Motycza
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dążymy do celu
Dążymy do celu
Finaliści i laureaci
Laureaci konkursu Pstryk
Laureaci - (I miejsce) Regionalnego Konkursu Elektrycznego " Pstryk i działa" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Lublin - dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu na rok 2023/2024

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : Teresa Kasieta

SAMORZĄD UCZNIOWSKI :

PRZEWODNICZĄCA                                          Amelia Czerwiec

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ                    Antonina Zając

SKARBNIK                                                          Emil  Żuchnik

SEKRETARZ                                                      Mateusz  Kapica

Cele Samorządu Uczniowskiego:

– Reprezentowanie ogółu uczniów.  

– Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.  

– Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.  

– Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.  

– Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.  

– Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

– Wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca  ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

– Reprezentowanie własnej działalności przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organami i instytucjami.

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu.
 • Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz dni wolnych na rok 2023-2024.
 • Włączenie się w akcję: Szkoło Pomóż i Ty! Sprzedaż cegiełek dla 10- letniego Fabiana Czechowskiego, podopiecznego Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni.
 • Zebranie propozycji od nowo wybranego Samorządu na nowe przedsięwzięcia i uroczystości w SP im. Wincentego Witosa w Motyczu.
 • Przygotowanie „Dnia chłopaka” –  akcja załóż krawat, życzenia, śmieszny upominek.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń nauczycielom oraz pracownikom szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej oraz prezentów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Przystąpienie  do Ogólnopolskiego Charytatywnego Konkursu: Ile waży Święty Mikołaj ? Zbiórka bilonu w naszej szkole
 • Dzień Papieski – pomoc w apelu szkolnym ( przygotowanie dekoracji, nagłośnienia).
 • Powitanie pierwszaków- pomoc wychowawcy, oprawa muzyczna, dekoracje.
 • Prace porządkowe na grobach nauczycieli i pracowników naszej Szkoły, którzy już odeszli. Zapalenie znicza na grobie byłego kierownika SP Motycz, Stanisława Matyjaska oraz Trzech Nieznanych Żołnierzy.

Listopad

 • Zaduszki Witosowe – udział we Mszy Świętej, zapalenie znicza pod pomnikiem SP im. W.  Witosa  Motyczu.
 • Włączenie się w zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia jako paczka świąteczna
 • 11 listopada – pomoc w organizacji apelu; gazetka okolicznościowa.
 • Dzień Pluszowego Misia- pomoc w organizacji; gazetka informacyjna.

 Grudzień

 • Mikołajki  – konkurs na najładniej udekorowaną salę w oddziale szkolnym.
 • „Jasełka” – przygotowanie apelu (dekoracja sali, przygotowanie rekwizytów, strojów).

Styczeń  

 • „Dzień Babci i Dziadka” – gazetka, pomoc wychowawcom oddziałów przedszkolnych.
 • Współorganizacja zabawy choinkowej. 

Luty

 • Organizacja „Poczty Walentynkowej” ,rozdanie życzeń oraz przygotowanie gazetki okolicznościowej.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet – gazetka okolicznościowa, przygotowanie upominku.
 • Zorganizowanie szkolnego Dnia Samorządności.
 • Pomoc w wystawieniu i sprzedaży prac wielkanocnych 

Kwiecień

 • Pomoc w organizacji Apelu wielkanocnego; dekoracje i nagłośnienie.
 • Obchody Dnia Ziemi – wykonanie gazetki okolicznościowej.

Maj

 • Pomoc w organizacji Apelu – 3 Maj- dekoracja: wykonanie gazetki okolicznościowej nawiązującej do świąt majowych.
 • Dzień Matki – przygotowanie gazetki, laurek oraz życzeń na stronie internetowej.

Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka- karta praw i obowiązków dziecka, gazetka informacyjna.  
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2023/2024 (sporządzenie sprawozdania z pracy  Samorządu Uczniowskiego).
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.

Cały Rok:

 • Prowadzenie  gazetki ściennej  Samorządu Uczniowskiego.
 • Praca na rzecz szkoły.
 • Spotkania członków Samorządu Uczniowskiego.
 • Prezentowanie działań i akcji Samorządu Uczniowskiego na gazetkach szkolnych oraz na stronie  internetowej szkoły.
 • Udział we wszystkich akcjach Wolontariatu działającego w Szkole im. Wincentego Witosa w Motyczu.

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie