Szanowni Państwo

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Lubelski Kurator Oświaty prosi o przekazanie tych materiałów i informacji uczniom, którzy będą kandydatami do szkół kształcących w zawodach.

Materiał pochodzi ze strony: Kuratorium Oświaty w Lublinie

Badania uczniów

Zestaw dokumentów

Czy są wśród Was osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, zdobycia cennych nagród i jednocześnie wzbogacenia swojej wiedzy na temat tego co zdrowe i dobre?
Tak?
To weź udział w konkursie zostań hodowcą i ogrodnikiem!!!! 🌱🌿
W konkursie mogą wziąść udział nie tylko wyjątkowo grzeczne i pilne dzieci! Mogą to być nawet NIEZŁE ZIÓŁKA! Najważniejsze, by choć trochę lubiły zajmować się roślinkami. Siać, sadzić i podlewać. Świetna zabawa gwarantowana!

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – od 5 do 7 lat;
grupa II – od 8 do 10 lat.

Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegóły na stronie:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo-i-srodowisko/konkurs-dla-dzieci-niezle-ziolko/
oraz u nauczyciela przyrody p.K.Karbowniczek 😀 Czytaj więcej

Szanowni Państwo, w związku z planowanym na dzień 25 maja 2020 roku rozpoczęciem zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych, konsultacji dla klasy 8 oraz zajęć opiekuńczych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, proszę rodziców, którzy w ankiecie przeprowadzonej w dzienniku elektronicznym wyrazili potrzebę takich zajęć dla swoich dzieci i zgłosili to do wychowawcy o zapoznanie się z wiadomością i procedurami zamieszczonymi w dzienniku LibrusZgodnie z wytycznymi pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego/szkoły mają uczniowie rodziców pracujących w: systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwie produkcyjnym, rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz obojga rodziców pracujących. Dzieci będą mogły korzystać ze śniadań i obiadów. Ich cena będzie uzależniona od ilości zgłoszonych osób. Informuję, że nauczyciele będą jednocześnie prowadzić zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domu. Proszę zapoznać się z „Procedurą organizacji opieki w czasie epidemii Covid-19”, która obowiązuje w oddziałach przedszkolnych i w szkole. Informuję, że każdy rodzic, który zgłosi dziecko otrzyma telefoniczne potwierdzenie przyjęcia. 

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla żłobków i przedszkoli

 

Ostatnie tygodnie to tematyka związana z mieszkańcami łąki oraz książkami. Dzieci, z pomocą rodziców, tworzyły własne książki i wykonywały różne prace plastyczne. Cieszy fakt, że z proponowanych przeze mnie zabaw korzysta również młodsze i starsze rodzeństwo🙂. Z fotografii domowego archiwum dowiadujemy się też o urodzinach ( 100 lat! 🎂) oraz kulinarnych zamiłowaniach przedszkolaków. Czytaj więcej

Z okazji setnych urodzin Świętego Jana Pawła II Samorząd Uczniowski z panią katechetką zorganizował akcję: „ Sto serc dla Świętego Jana Pawła II”. Na czym polegała akcja? Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu, własnoręcznie przygotowali serca, zapalili świece między godziną 17 a 18 (ponieważ w tym czasie na świat przyszedł Karol Wojtyła), zrobili zdjęcie i wysłali do opiekuna Samorządu. Akcja miała na celu nie tylko włączenie się w obchody urodzin papieża Polaka, ale stanowiła podziękowanie za przewodzenie Kościołowi i naukę wiary. Dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom, którzy pomogli swoim pociechom wykonać takie piękne zdjęcia Czytaj więcej

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

18 maja 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, największego pielgrzyma wśród papieży, Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji uczniów naszej szkoły oraz do zapoznania się z biografią polskiego papieża, ciekawostkami z jego życia,
Prezentacja o Janie Pawle II – Oliwia Żołna – klasa 7

Czytaj więcej

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Czytaj więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu informuje, iż w dniach 16-20 maja 2020 roku prowadzona jest w formie ankiety zamieszczonej w dzienniku elektronicznym Librus diagnoza potrzeb w zakresie:

 • organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r.
 • organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla uczniów klas 8 od dnia 25.05.2020 r.
 • organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów d;a uczniów klas 4-7 od dnia 1.06.2020 r.

Proszę o odczytanie wiadomości od dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym LIBRUS i wypełnienie elektronicznej ankiety. Na jej podstawie podjęte będą następne kroki.

Jednocześnie informuję, iż podstawa programowa realizowana będzie nadal w formie zdalnej.

 

Wytyczne:

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Z poważaniem

Mariusz Tomczyk

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!
Informuję Państwa, iż czekamy cały czas na nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia). Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym zachęcam do zapoznania się z dostępną w systemie elektronicznym ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Nabór Szkoły ponadpodstawowe.

Przypominam, iż w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów będą dostępne na stronach poszczególnych szkół po opublikowaniu harmonogramu rekrutacji przez Ministra Edukacji Narodowej. Wybierając szkołę techniczną lub branżową kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają w szkole technicznej lub branżowej do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej Gminy.

Szanowni Rodzice, w związku z trudnościami z wdrażaniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministra Zdrowia  polegających na ograniczonej dostępności odpowiednich materiałów.  W porozumieniu z Organem Prowadzącym zawieszam działalność oddziału przedszkolnego w dniach 18 – 22 maja 2020 roku. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu jest dla nas najwyższym priorytetem. 

Z poważaniem

Mariusz Tomczyk

Op-art jest kierunkiem w sztuce, który szczególnie przypadnie do gustu osobom, które lubią figury geometryczne oraz złudzenie optyczne, czyli błędną interpretację obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia. Prościej mówiąc, co innego widzimy, a co innego podpowiada nam mózg. Czym jest więc Op-art? Jest to kierunek w malarstwie, grafice, modzie i sztuce użytkowej, który ma oddziaływać na oko odbiorcy, a nie na jego emocje. Przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom i zastanówcie się : Jakie emocje Wam towarzyszą? Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Sytuacja, w której się znalazł świat jest bezprecedensowa, każdy z nas próbuje się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i zaakceptować konsekwencje wynikające ze stanu epidemicznego. Nam przychodzi to z wielkim trudem, zawsze byliśmy niezwykle dumni, że pod naszymi auspicjami rozwijają swoje talenty tysięce dzieci, było to dla nas motywacją do wytężonej pracy, rozbudowania oferty zajęć i struktur firmy, a także doskonalenia kadry instruktorskiej i pedagogicznej- wszystko po to, aby podkreślić znaczenie rozwoju artystycznego w życiu każdego dziecka.
Dzięki podążaniu drogą profesjonalizmu, rzetelności i sumienności udało nam się stworzyć rozpoznawalną markę, która przyczyniła się do odkrycia setek talentów. Nie spodziewaliśmy się, że ten rok szkolny będzie tak niepomyślny. Czytaj więcej

Omawiając lekturę obowiązkową „Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa z klasą 7, nauczycielka zdecydowała się na pracę z padletem.
Na czym ona polega?
Jest to idealne rozwiązanie do zdalnych lekcji, zwłaszcza prowadzonych – jak większość w naszej szkole – on-line.
Padlet jest edytowalną stroną o dowolnym formacie – osi czasu, mapy, tablicy ogłoszeń itp., na którą w czasie rzeczywistym dokonuje się wpisów i dodaje załączniki z dowolnych plików/stron zewnętrznych.
My zdecydowaliśmy się na wersję z kolumnami.
Proszę się zapoznać, jakich cudów dokonali uczniowie z klasy 7, współpracując w grupach, na edytowalnych Google’owskich Dokumentach, wykonując prezentację oraz korzystając z osi czasu Canva.Czytaj więcej

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.Czytaj więcej

Przedstawiamy efekty pracy uczniów klasy 5a – krzyżówki obrazkowe ukrywające w haśle związki frazeologiczne pochodzenia mitologicznego.
Krzyżówki powstały w ramach pracy zdalnej na języku polskim.

Zapraszamy do wspólnej zabawy na FB naszej szkoły, gdzie można odgadywać hasła i wpisywać swoje propozycje w komentarzach! 🙂Czytaj więcej

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! – będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.
Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania – korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować – wystarczy jedno kliknięcie.

Czytaj więcej

Uczniowie klasy 4 podczas zdalnych lekcji przyrody zdobywali wiedzę o „drogocennych” formach ochrony przyrody czyli obszarach i obiektach chronionych takich jak : parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody🐝🌹 🦋🐎🐃🐏🦅🌳🌿
uczniowie jako podsumowanie lekcji mieli za zadanie przygotować plakaty dotyczące Parków Narodowych. Każdy uczeń wybrał jeden spośród 23 parków narodowych znajdujących się w Polsce, zebrał o nim informacje, ciekawostki i najbardziej charakterystyczne osobliwości przyrodnicze. Jeden plakat zawierał nawet osobiste wspomnienia…
Trzeba przyznać, że klasa 4 jak zwykle spisała się na medal. Efektem tej pracy są piękne plakaty i masa wiadomości, którymi uczniowie dzielili się na forum klasy w aplikacji Hangouts Chat.
Brawo czwarta klasa. 🐝🌹 🦋

Niebawem dzień dziecka – nie wiadomo, gdzie i w jakich okolicznościach przyjdzie nam go świętować, ale na pewno na tradycyjną klasową wycieczkę nie pojedziemy. Zatem wychowawczyni zabrała młodzież na wycieczkę w czasie 🙂

Nikomu nie mówiąc o celu, poprosiła o nadesłanie zdjęć z dzieciństwa, by przygotować klasie kolaż – niespodziankę.
Godzina wychowawcza zatem okazała się prawdziwą podróżą w czasie – pełną wspomnień, śmiechu oraz refleksji nad wpływem okresu dzieciństwa na nasze dalsze życie.
Na początku bawiliśmy się w zgadywanie – KTO JEST KIM? Może Państwo jesteście w stanie rozpoznać kogoś z naszej już „młodzieży starszej” X lat wcześniej? A może i wychowawczyni klasy się wśród nich odnajdzie??
Czyż nie są „słodcy”? 😉 CUTE 6B

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny