slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

W dniach 12-13 października odbyła się wycieczka profilaktyczna organizowana pod hasłem ,,Młodość bez uzależnień”- Bochnia-Dobczyce-Wierzchosławice, dofinansowana przez UG Konopnica. Wycieczka była kontynuacją działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych na terenie szkoły oraz realizacją programu gminnego. Podczas wycieczki młodzież wzięła aktywny udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Oprócz tego, uczniowie poprzez zajęcia praktyczne, zdobyli podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dowiedzieli się w jaki sposób postępować e sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Ważnym punktem naszej wycieczki, była rodzinna miejscowość Patrona naszej szkoły Wincentego Witosa – Wierzchosławice.

Czytaj więcej

W dniach 09.10 – 15.10.2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Zdrowia Psychicznego. Zrealizowaliśmy w tym czasie szereg działań, które koncentrowały się wokół budowania i wzmacniania siły i odporności psychicznej całej społeczności szkolnej, a szczególnie dzieci i młodzieży. W „STREFIE PSYCHOLOGA I PEDAGOGA” zawisła gazetka psychoprofilaktyczna, przybliżająca tematykę zdrowia psychicznego i jego ochrony. W czasie „Godziny wychowawczej z planszówkami” uczniowie mieli okazję bliżej się poznać i spędzić czas w atrakcyjny sposób, sprzyjający budowaniu satysfakcjonujących relacji, będących bazą dla kształtowania się poczucia własnej wartości i przynależności do grupy. Każdy z nas był również zaproszony do odbycia niezwykłej podróży do wnętrza własnego serca poprzez wykonanie „Kolażu Pragnień Serca”, zwiększającego świadomość i moc oddziaływania naszych nadziei i marzeń i przybliżającego nas do życia w zgodzie z sobą i swoimi pragnieniami. W szkole pojawiła się również zaczarowana Foto-Ramka.Czytaj więcej

Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa. Przedszkolaki przekonany się o tym podczas piątkowego spotkania z Panią Funkcjonariusz KMP w Lublinie. Nasz Gość w sposób bardzo przystępny i obrazowy podpowiedział jak być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego, jak zachować się w kontaktach z obcymi lub nieznanymi zwierzętami. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.

Monika Włodarczyk

Mamy zaszczyt poinformować, że  w tym roku po raz kolejny przystąpiliśmy do konkursowej akcji charytatywnej : Ile waży św. Mikołaj?

Akcja polega na zebraniu bilonu o jak największej wartości lub wadze w okresie trwania konkursu czyli  od 10 października 2023 do 31 stycznia 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Zbierane środki pomagają utrzymać działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację. Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, przygotowując ich do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, nasza szkoła jako jedna z piętnastu innych szkół w województwie lubelskim będzie realizatorem programu edukacyjnego „Akademia Pszczoły Bohatera”. Program polega na utworzeniu w szkole kącika pszczelarskiego wraz z ulem pokazowym (bez pszczół) dzięki któremu podczas lekcji uczniowie klas 1-3 zapoznają się z rolą jaką spełnia pszczoła w ekosystemie ziemskim.

Sukcesy Kingi Sosnowskiej uczennicy klasy 4b Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu

Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Z Ukrainą W Sercu” Ukraina 2023
II Miejsce – Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Brylantowy talent” Ukraina 2023r
III Miejsce Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Gwiezdna Jesień” Ukraina 2023

Zakwalifikowała się również do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Zaśpiewane Jesienią” Grajewo 2023 – wyniki konkursu będą w najbliższym czasie.

Szanowni Państwo w roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie uczniów w firmie INTERRISK TU SA VIENNA INSURANCE GROUP  – wariant II. Koszt ubezpieczenia to 52 zł. Opłat dokonujemy na podane poniżej konto Rady Rodziców. Szczegółowe informacje zostały przekazane na Państwa konta w Librusie.

Numer konta Rady Rodziców:
53 8735 0007 4001 4760 3000 0010
BS Poniatowa
Tytuł przelewu: NNW klasa imię nazwisko dziecka.
Prosimy dokonywać płatności na każde dziecko osobnym przelewem

Dnia 6 października dzieci z oddziałów przedszkolnych odbyły zajęcia mające na celu przybliżenie funkcjonowania osób z dziecięcym porażeniem mózgowym. Działanie odbywało się w ramach Ogólnopolskiego projektu edukacyjno – społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”, a jego symbolem był kolor zielony.

Monika Włodarczyk

4 października nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji #SprzątamydlaPolski objętej honorowym patronatem m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Celem akcji jest troska o środowisko naturalne najbliższej okolicy, a także kształtowanie postaw ekologicznych. W ramach akcji sprzątania uporządkowaliśmy tereny wokół naszej szkoły. Aż dziw, ile śmieci trafia zamiast do kosza…  Dbajmy o nasze obejścia, a wszystkim będzie żyło się lepiej. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny- Motycza 💜❤🌳🌲🌱🌿.
Katarzyna Karbowniczek, Paweł Lipczak

Czytaj więcej

Z okazji Dnia Chłopaka żeńska część Samorządu Uczniowskiego przygotowała niespodzianki dla chłopców. Pierwszą z nich była akcja: 29 WRZEŚNIA ZAŁÓŻ KRAWAT! Wszystkie osoby, które w tym dniu miały wyeksponowany na szyi krawat dostały BON na NIEPYTANIE, ów bon zaprojektowała i przygotowała przewodnicząca Amelia. Drugą niespodzianką były magnesy: SUPER CHŁOPAK!
BOMBOWY CHŁOPAK! Każdy chłopak taki magnez otrzymał. Nie zabrakło również w tym dniu życzeń, słodkich niespodzianek oraz przyjacielskich przytulasów.Czytaj więcej

W roku szkolnym 2023/2024 Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.
Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10). pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Uczniowie Naszej szkoły będą realizowali ciekawe zadania z 4 modułòw związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką ! Sukcesywnie będziemy zdawać relacje z naszych poczynań.
Cele projektu:
1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
2. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
3. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);
5. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
6. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
7. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Czytaj więcej

Społeczne i szkolne trudności ucznia z wadą słuchu.
Głusi, ale nie niemi – czyli różnica między niesłyszeniem a niemówieniem
Bardzo często myśląc o kimś, kto nie słyszy, stosuje się określenie „głuchoniemy”. Mało kto wie, że jest to niepoprawne określenie. Przez osoby głuche może być nawet odebrane jako obraźliwe. Dlaczego? Głusi zazwyczaj mają zupełnie dobrze funkcjonujące struny głosowe. Nie słyszą języka mówionego, dlatego tak trudno jest im wydawać podobne dźwięki. Mają jednak swoje narzędzie do komunikacji. Jest żywy, bogaty polski język migowy, zwany PJM.
Głusi nie są niemi, ponieważ operują własnym językiem, który służy im do komunikacji. Uważanie głuchych za niemych można porównać do nazwania niemą osoby, która nie zna języka polskiego, lecz biegle zna np. język angielski.

Czytaj więcej

29 września uczniowie z klasy 3a, 4b i 5a naszej szkoły udali się do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. W Jura Parku pod kierunkiem pani przewodnik przeszliśmy ścieżką dydaktyczną z dinozaurami. Odbyliśmy wspaniałą wyprawę do świata niezwykłych zwierząt. Później byliśmy w Muzeum Jurajskim i Prehistorycznym Oceanarium, w którym dostaliśmy okulary 3 D, dzięki czemu poruszające się podwodne zwierzęta były bardzo realistyczne. Następnie udaliśmy się do Zwierzyńca Bałtowskiego.

Czytaj więcej

Jak co roku, 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Dzień ten obchodzony jest od 2001 roku we wszystkich krajach Europy z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Tego dnia do milionów Europejczyków, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel podejmowanie nauki większej liczby języków obcych. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. 

  Czytaj więcej w zakładce Motyczaki

27 września naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście a mianowicie: 21 Lubelska Drużyna Harcerek „Szczyt” im. Haliny Grabowskiej ps. „Zeta”. Drużynowa: Natalia Zams. Celem spotkania było zachęcenie uczennic klas 5 do wstąpienia w szeregi drużyny harcerskiej. W naborze uczestniczyły: Przyboczne: Róża Lewocka oraz ….


Więcej w zakładce Motyczaki

Kuratorium Oświaty w Lublinie