Szanowni Rodzice serdecznie zapraszamy na zebrania wychowawców z rodzicami. Ze względu na bezpieczeństwo zebrania odbędą się w następujących terminach:

Klasy 1-3

Czwartek 10.09.2020 w godzinie 17.00

Klasy 4-8

Piątek  11.09.2020 o godzinie 17.00

 

Spotkanie z wybranymi przedstawicielami Rad Oddziałowych (1 osoba z każdego oddziału) Prezydium Rady Rodziców

Piątek 11.09.2020 o godzinie 18.00

Spotkania odbędą się w salach według harmonogramu, który zostanie zamieszczony na drzwiach szkoły.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny