Szanowni Rodzice, w związku z wdrażaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministra Zdrowia celem zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu w porozumieniu z Organem Prowadzącym zawieszam działalność oddziału przedszkolnego w dniach 6 – 8 maja 2020 roku. O dalszych działaniach powiadomię Państwa w kolejnym komunikacie.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny