slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie zarządzenia Nr 32/2020/2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu, których wartość netto jest niższa od kwoty 130 000zł. Dodatkowo informuje się, że niniejsze postępowanie nie podlega procedurom stosowanym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu  zaprasza do składania  ofert:

 1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane,
 2. Nazwa przedmiotu zamówienia – remont pomieszczeń w budynku szkoły,
 3. Opis przedmioty zamówienia:  Załącznik nr 1
 4. Planowany termin wykonania zamówienia: od 24.06.2024 r. do  08.2024 r.,
 5. Termin składania ofert:08.2024 r., do godz. 10.00,
 6. Miejsce i sposób składania ofert: w siedzibie zamawiającego, lub na adres email: sekretariat@motycz.eu,  lub przesłać pocztą na adres: Szkoły Podstawowej w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz,:
 1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień: dyrektor  szkoły – Pan Mariusz Tomczyk,
 2. Wykaz dokumentów, jakie wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy (wg potrzeb – uprawnienia do prowadzenia działalności),
 3. Opis sposobu obliczenia ceny: cena kosztorysowa netto i brutto,
 4. Informacja o sposobie powiadomienia o wyborze oferty: mailowo,
 5. Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektową, terenem budowy: w godz. 07.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 81 5031006
 6. Inne niezbędne informacje, zależnie od rodzaju i potrzeb zamówienia: -.

  Złożenie oferty przez Wykonawcę nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

  Oryginalne ogłoszenie                                        Załącznik do ogłoszenia

  Kuratorium Oświaty w Lublinie