Zgodnie z regulaminem w konkursie przyznano dwie nagrody główne po jednej w każdej z dwóch kategorii wiekowych:
a) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 3 – 4 szkoły podstawowej, nagrodę otrzymuje:

Ekozespół ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu, 21 -030 Motycz 33, woj. Lubelskie
Za makietę laptopa z opisem jakie cenne materiały, surowce znajdują się w urządzeniu oraz grę planszową o demontażu ze zdobywaniem kart: mamy 4 karty srebra, 8 kart złota, 6 kart miedzi, 4 karty cyny, 10 kart plastiku, 4 karty aluminium. Gracz po kolei wykonuje czynności opisane na planszy ( np.: odepnij przewody od gniazda ładowarki, pobierz kartę miedzi) a demontując urządzenie, oddaje do recyklingu kolejne wtórne wskazane w grze, a na koniec rozwiązuje krzyżówkę o demontażu.
W VI edycji konkursu uczestniczyło 58 placówek edukacyjnych. Bezpośredni udział w konkursie potwierdziło 440 uczestników. Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej, tegorocznej, trudnej edycji z uwagi na pandemie Covid – 19, bardzo dziękujemy, życzymy wielu sukcesów.
Organizator: www.chlorofil.com.pl 

Wyniki-VI-edycja-Konkursu-Mistrz-Recyklingu

GRATULUJEMY !

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny