slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

W naszej szkole dbamy o harmonijny rozwój ucznia. Dlatego na równi z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym uczniów stawiamy rozwój fizyczny. Aktywność ruchowa to ważny element oferowanej w naszej kreatywnej placówce wszechstronnej edukacji dziecka: poprawia ogólną sprawność, zwiększa wytrzymałość na zmęczenie, aktywizuje układ odpornościowy, pomaga rozładować stres, wyrabia prawidłowe nawyki, kształtuje charakter oraz uczy zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Dzieci od urodzenia mają naturalną potrzebę ruchu – aby jej nie zaprzepaścić trzeba ją stymulować, podsuwając interesujące formy zajęć. W naszej szkole każdy znajdzie ulubioną formę ruchu. Zajęcia wychowania fizycznego wzbogacone są o zajęcia dodatkowe.
W roku szkolnym 2023/2024 w dalszym ciągu realizujemy ogólnopolski program „Wf z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkół”, którego patronem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. W ramach programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkół”, nauczyciele wychowania fizycznego wzięli udział w szkoleniu, dzięki któremu pozyskali dla szkoły możliwość realizacji zajęć sportowych w Sport Klubie. Sport Klub to dodatkowe, nieodpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest:
– aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV;
– przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży. Będzie podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

W naszej szkole odbywają się również zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) pod nazwą „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” którego Operatorem jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych w godzinach pozalekcyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się dwa razy tygodniu i obejmują gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa). Program stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
W ww. zajęciach sportowych bierze udział łącznie ok 36 uczniów z klas 4-6.
Katarzyna Karbowniczek
Paweł Lipczak

Kuratorium Oświaty w Lublinie