31 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się Zaduszki Witosowe. Właśnie dziś mija 74 rocznica śmierci  wybitnego działacza  ludowego. Dlatego  pamiętamy o jego  patriotyzmie, szlachetnych postawach,  wartościach, którymi się kierował.

”Nie ma rzeczy ważniejszej niż Polska” , czy „Bez wolnego człowieka nie może być wolnego narodu”, „Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy Geniusz – uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród”

  – To słowa  W. Witosa, wypowiedziane wprawdzie w innej rzeczywistości historycznej, ale przecież nic nie straciły na aktualności również dzisiaj.

Pamiętając o naszym patronie  o godz. 8:30  społeczność szkolna zebrała się w  parafialnym Kościele Matki Bożej Anielskiej  w Motycz  na mszy świętej  w jego intencji. Następnie Dyrekcja szkoły złożyła  kwiaty przed pomnikiem  i tablicą  pamiątkową. Na koniec  na sali gimnastycznej odbył się apel przygotowany przez i uczniów z koła historycznego pod kierunkiem  I. Palczewskiej. Uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty  z życia „Wójta z Wierzchosławic”, który, dzięki samozaparciu i pracowitości doszedł do najwyższych godności w państwie. Ostatnim aktem naszej uroczystości było uczczenie pamięci wybitnego Polaka, a naszego patrona  minutą ciszy przy zapalonym zniczu. Właśnie dziś w przeddzień tak ważnych dla Polaków świąt.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny