slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Szanowni Państwo w związku z informacją MEN proszę Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu o informację w formie  telefonicznej na numer: 81 5031006 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@motycz.eu, czy zamierzają Państwo od dnia 06 maja 2020 roku, tj. środa, posyłać dziecko na zajęcia. Informuję, iż oddział przedszkolny będzie pracował w trybie 5-cio godzinnym. 

 

Zostaną też wprowadzone specjalne procedury wedle zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Informację proszę przesłać do poniedziałku 04.05. 2020 roku  do godz. 10.00. 

 UWAGA! Informację zwrotną wysyłają tylko Rodzice którzy zamierzają posłać dziecko.

 

Rodzicu, 

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu

Pytania i odpowiedzi.

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie