Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane. W chwili obecnej proszę rodziców kandydatów, którzy jeszcze tego nie wykonali o składanie woli przyjęcia do pierwszej klasy.

Wolę w chwili obecnej można zgłaszać mailowo na adres sekretariat@motycz.eu lub po odpowiedniej identyfikacji telefonicznie.

Numer telefonu: 81 503 10 06.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny