W grudniu uczniowie klas 4-8 wzięli udział w konkursie na matematyczką bombkę. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej, wrażliwości estetycznej. Każdy uczestnik mógł dostarczyć jedną pracę wykonaną samodzielnie, bombkę na bazie wielościanu Platona wielościan foremny. Ocenie podlegała: technika wykonania (wielościan foremny), oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania pracy.
I miejsce: Anna Raczyńska kl.6a
II miejsce: Gabriela Jabłoniec kl.6b
III miejsce: Albert Targoński kl.4

Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Prokopowicz, Ewelina Polska-Adach. Wszystkim nagrodzonym oraz uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji „matematycznej bombki” w roku szkolnym 2021/20222.

Ewelina Polska-Adach

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny