WYBORY SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

   

TERMINY:  

1) ZGŁASZANIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY SAMORZĄDU Z WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU KLASOWEGO (klasy:IV-VIII) DO 16 WRZEŚNIA. 

2) PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU WYBORCZEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO 24 WRZEŚNIA.

3) 25 WRZEŚNIA ODBĘDĄ SIĘ WYBORY ( urna wyborcza zostanie zabrana o godz.12:00 sprzed pokoju nauczycielskiego ).

4) 28 WRZEŚNIA OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW.

                             

 

                                       * Zgłoszenia u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

                                                   

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny