slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Szkoła i klasa to miejsce systematycznego i zorganizowanego procesu kształcenia. Nie zawsze jednak odbywa się ono w warunkach szkolnych. W obecnej sytuacji uczniowie uczą się zdalnie, pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel jako organizator procesów twórczych jest zobowiązany do tworzenia takich sytuacji dydaktycznych, które zainspirują dzieci do podejmowania działań twórczych, ułatwiających poznawanie otaczającej rzeczywistości oraz zrozumienie praw rządzących światem. Uczniowie klas młodszych są otwarci, spontaniczni i pomysłowi. Jest to najlepszy okres, aby ich naturalną ciekawość i inwencję twórczą skierować na właściwe tory.
Inspiracją do podejmowania aktywności językowej uczniów kl.3, czyli tworzenia tekstów pisanych, była tym razem budząca się do życia przyroda. Rozwijanie ekspresji literackiej uczniów, przyczynia się do rozwoju ich myślenia twórczego oraz wpływa na podniesienie ogólnej sprawności językowej. Rozwija także wyobraźnię dzieci, wdraża do twórczej aktywności, pomaga w swobodnym wyrażaniu swoich myśli i pragnień.
Mam nadzieję, że te pozytywne doświadczenia uczniów kl.3, zdobywane w atmosferze życzliwości, na długo pozostaną w ich pamięci, umocnią wiarę we własne możliwości, rozwiną twórczą aktywność. W tego rodzaju działaniach, nie efekt końcowy jest najważniejszy, lecz sam proces twórczy. Chciałabym, aby przedstawione przykłady dziecięcej twórczości były tego potwierdzeniem.

Bożena Zbiciak

Kuratorium Oświaty w Lublinie