Uczniowie klasy V, w ramach zajęć zdalnych z biologii, wykonali modele komórki roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej. Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością!!!
Do wykonania modeli wykorzystali różne materiały: masę solną, plastelinę, styropian, filc itd. Wykonane prace przyciągają wzrok kolorami i kształtami oraz zadziwiają precyzją wykonania. Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórek, wyraźnie przedstawiająca organelle, pozwoliła uczniom w sposób ciekawszy zapoznać się z ich budową i funkcjami.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

K. Karbowniczek

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny