Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem nr 133/2020 Wójta Gminy Konopnica z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie objęcia obowiązkiem dowożenia do szkół i przedszkoli wszystkich dzieci mieszkających na terenie Gminy Konopnica udostępniam Państwu wzór upoważnienia do zakupu biletu miesięcznego dla dziecka. Upoważnienie należy wypełnić podpisać i przekazać do szkoły.

Upoważnienie do zakupu biletu miesięcznego dla dziecka

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny