slide 1
Witamy
... W naszej szkole
Zajęcia taneczne
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Saint Nazaire
Koncerty orkiestry dętej - Saint Nazaire - Francja
Prezydent
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Taekwondo
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Wieliczka
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa cytat
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
700 lat Motycza
700 lat Motycza
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
Dążymy do celu
Dążymy do celu
Finaliści i laureaci
Laureaci konkursu Pstryk
Laureaci - (I miejsce) Regionalnego Konkursu Elektrycznego " Pstryk i działa" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Lublin - dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  „Piękna Zima”

Cele konkursu:
1.Popularyzacja poezji dziecięcej.
2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie warsztatu recytatorskiego.
3.Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego i upowszechnienie kultury żywego słowa wśród uczniów.
4.Przybliżenie pory roku jaką jest zima i dostrzeżenie jej piękna.

 

Terminy konkursu:
Konkurs jest dwuetapowy:
I etap eliminacje klasowe, wyłaniający trzy osoby z klasy do kolejnego etapu- termin do 07.02.2022r.
II etap przegląd szkolny, który odbędzie się 10.02.2022r. (czwartek) o godzinie 10.00.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu.
2. Uczestnicy konkursu recytatorskiego prezentują jeden utwór, zgodnie z tematyką w całości lub fragmentach.
3.Czas prezentacji do 5 minut.
Kryteria oceny:
1.Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora)
2.Stopień opanowania pamięciowego.
3.Trafność interpretacji, akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia).
4.Prezentacje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
5.Werdykt ustalony w drodze wspólnej dyskusji Jury.
Nagrody:
1.I, II, III miejsce.
2.Wyróżnienia.
Odpowiedzialne za organizację konkursu:
Nauczycielki:
1.Aleksandra Choroszewska
2.Joanna Kulig

Kuratorium Oświaty w Lublinie