Podczas pobytu młodzież wzięła udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wieczorem mogli posłuchać legend świętokrzyskich a przy ognisku odbyć szkolenie na czarownicę i zbója świętokrzyskiego. Mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach archeologiczne na terenie DWD „Gołoborze”. Aktywne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu przyrody prowadzi do kształtowania u młodzieży nawyków zdrowego stylu życia.

Bożena Zbiciak

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny