Szanowni Rodzice,
Do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 pozostało zaledwie kilka dni. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że od 1 września nauka odbywała się będzie w sposób tradycyjny tj. w szkołach. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni pracownicy szkoły będą musieli przestrzegać wytycznych przygotowanych przez przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zarządzeniem dyrektora szkoły od dnia 01.09.2020r. do odwołania na korytarzach, klatkach schodowych, ciągach pieszych oraz podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie będą obowiązkowo zakrywać usta i nos.
Noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe na lekcjach w klasie, świetlicy oraz w stołówce.
W związku z powyższym prosimy rodziców o zaopatrzenie uczniów z klas 1-8 w maseczki, które uczeń ma mieć w szkole.
Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników naszej szkoły.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny