slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Image Slide 3
Zawsze atrakcyjne wycieczki
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“
Wincenty Witos
Image Slide 3
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
Komora Wincentego Witosa w Kopalni Soli w Wieliczce
Image Slide 3
Ojcowski Park Narodowy
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Witaj majowa jutrzenko ,
Świeć naszej polskiej krainie ,
Ucieszymy cię piosenką ,
Która w całej Polsce słynie .
Witaj Maj , Trzeci Maj , u Polaków błogi raj !

Historia święta

W okresie zaborów celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto, byli surowo karani przez policję. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Od 1946r. władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy .Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r.

Znaczenie święta.

330 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zgodnie z doktryną Monteskiusza, dzieliła władzę państwową na: prawodawczą – sejm, wykonawczą – król i Straż Praw (rząd), sądowniczą – niezawisłe sądy. Znosiła liberum veto i konfederacje. Ustanowiła monarchię dziedziczną. Niewątpliwie była naszą pierwszą ustawą zasadniczą. Miała uratować upadające państwo. Zakładała wiele ważnych reform, ale … reformy przyszły za późno. Gdybyśmy jednak nie podjęli próby zreformowania własnego państwa na Sejmie Czteroletnim, moglibyśmy zginąć rozdzieleni przez rozbiorców bez przekonania, że sami potrafimy naprawić państwo. Dlatego była tak ważnym dziełem naszych przodków. Konstytucja 3 Maja jest nasza „pamięcią zbiorową”. Właśnie tak o niej pisał prof. Henryk Samsonowicz, … Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Profesor mówił też, że Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Święto konstytucji, tej naszej pierwszej, niech będzie chwilą do refleksji, że historia lubi się powtarzać i trzeba wyciągać z niej naukę. Obyśmy nigdy nie musieli znaleźć się w tak trudnej sytuacji, jak 230 lat temu, a z drugiej strony, abyśmy umieli działać razem dla dobra naszej Ojczyzny w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

 

Uczniowie klas 6 właśnie  omawiali na lekcjach historii czasy rozbiorów i próby ratowania upadającej. Uczennice- Agata Bojdzińska i Anna Raczyńska, przygotowały prezentację na temat majowej konstytucji. Zapraszamy do jej obejrzenia.

 Konstytucja 3 maja – prezentacja

Recytacje klasy 5 

Kuratorium Oświaty w Lublinie