slide 1
Image Slide 1
... W naszej szkole
Image Slide 2
Zapraszamy na zajęcia taneczne
Image Slide 3
Koncerty orkiestry dętej
Image Slide 3
Koncert naszej orkiestry u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Image Slide 3
Zajęcia Taekwondo
Kraków
Zawsze atrakcyjne wycieczki - Kraków
Image Slide 3
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Muzeum W. Witosa
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Image Slide 3
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.“ Wincenty Witos
Image Slide 3
700 lat Motycza
Image Slide 3
Dążymy do celu
Image Slide 3
Spotkania z ciekawymi ludżmi - Piotr Kuśmierzak
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro . Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Święto zostało również ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębiania szacunku do wody, która często bywa marnotrawiona. W naszej szkole również świętowaliśmy Światowy Dzień Wody. Wykonana została gazetka an holu szkolnym, dzięki plakatom, które powstały w ramach lekcji geografii. Uczniowie tego dnia ubrali się w niebieskie stroje. Szkoła włączyła się w akcję Polskiej organizacji humanitarnej-PAH, mającej na celu podnoszenie świadomość nt. globalnych wyzwań wodnych. Podczas lekcji fizyki, chemii i geografii wyświetlone zostały prezentacje dotyczące tematów:
-dostęp do czystej wody to prawo człowieka, dostęp do bezpiecznej wody pitnej,
-oszczędzanie wody,
-rola, właściwości i skład chemiczny wody
-obieg wody w przyrodzie.

Uczniom bardzo podobała się również prezentacja filmu: „Woda nie tylko w kranie”. Animacja zaprasza dzieci do tego, aby spojrzały na kwestię wody na świecie z mniej oczywistej perspektywy. Wszystko, co wytwarza człowiek, potrzebuje wody. Najwięcej jej zużywamy nie w kranie, ale kupując rzeczy, do produkcji których była użyta. Podczas obchodów największą atrakcją były doświadczenia przeprowadzone na lekcjach chemii i fizyki. Doświadczenia i eksperymenty wykonywaliśmy oczywiście z użyciem wody. Dotyczyły tematu: gęstości, napięcia powierzchniowego, higroskopijności, dyfuzji, oznaczyliśmy pH wody, badaliśmy przewodnictwo elektryczne wody, obserwowaliśmy 3 stany skupienia wody. Najbardziej efektywnym doświadczeniem okazała się „wędrująca woda”.
Z okazji Światowego Dnia Wody został ogłoszony konkurs plastyczny pt: ”Woda źródłem życia”, oto zwycięzcy:
I miejsce : Klaudia Sprawka
II miejsce: Wiktoria Kaczor
III miejsce: Wojciech Denis
Wyróżnienie: Aleksandra Mielec i Franciszek Maj . Serdecznie gratulujemy!!!

Ewa Chojnacka – nauczyciel chemii

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie