W pierwszym tygodniu stacjonarnej nauki zostały rozdane dyplomy oraz nagrody dla laureatów cyklicznego szkolnego konkursu plastyczno-literackiego „Och książka” za ubiegły rok szkolny.

Przypomnijmy.
Konkurs składa się z kilku etapów, rozłożonych w czasie od października do maja. Uczestnicy, opracowując wybraną przez siebie lekturę (spoza omawianego na lekcjach kanonu), muszą wykazać się kreatywnością oraz samodzielnością. W każdym bowiem etapie mają za zadanie opracować tekst pod kątem literackim (np. napisać opis, list, plan wydarzeń, wykonać mapę myśli) oraz plastycznym (np. wykonać kolaż, puzzle, wizerunek postaci, plakat teatralny), zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie.

 

Nagrody odebrali:

1. miejsce ALEKSANDRA SZANIAWSKA
2. miejsce KASJAN WRÓTNIAK
3. miejsce IZABELA MICHOŃ, ZUZANNA WRÓTNIAK
wyróżnienie KLAUDIA OLSZAK

Organizatorami konkursu są p. Elżbieta Kamińska oraz p. Monika Wiertel.

Laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny