Dzieci z oddziałów przedszkolnych przez wiele dni przygotowywały się do obchodów Święta Niepodległości. Poznały symbole narodowe, uczyły się Hymnu oraz wiersza W. Bełzy „Katechizm młodego Polaka”, wykonały wiele plastycznych prac tematycznych. Nieoczekiwana sytuacja zmieniła nasze plany wspólnego śpiewania Hymnu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie jednak uda się to zrobić.

M. Włodarczyk

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny