Godziny Wychowawcze ze Światem
W roku szkolnym 2019/2020 klasy VII i VI b przystąpiły do projektu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej- „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
„Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Chcemy nie tylko informować o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtować postawy, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości”.

Tematy, jakie są realizowane w ramach tego programu to m.in.:
1. Wprowadzenie w temat kryzysu klimatycznego.
2. Solidarność – kogo dotykają konsekwencje zmian klimatu?
3. Działanie w obliczu kryzysu – przyszłość w naszych rękach.
4. Mapy a nasze postrzeganie świata?
5. Co odkrył Kolumb? Kto odkrył Polskę?
6. Język, który wyobcowuje.
7. Czym jest postęp?
8. Jaką drogę przebyła nasza czekolada?
9. Odpowiedzialna turystyka.
10. Zasoby naturalne a elektronika
11. Wirtualna woda w naszych ubraniach.
Na załączonych zdjęciach przedstawiony został efekt pracy uczniów klasy 7 w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny