W ramach obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie kl. 5a i 5b zaangażowała się w wykonanie zadania nawiązującego do tego święta. Połączyli kreatywne kodowanie z kolejnością wykonywania działań. Poprawne wykonanie wszystkich obliczeń doprowadziło do prawidłowego zakodowania wszystkich liczb na karcie. Efekt końcowy na zdjęciu! Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za udział w patriotycznej lekcji matematyki połączonej z nauką i intensywnym myśleniem. Prace uczniów zostały wywieszone na tablicy przy pracowni matematyczno-chemicznej.

Ewelina Polska-Adach

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny