Uczniowie klasy ósmej proszeni są o odebranie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 31.07.2020 w sekretariacie szkoły

w godzinach 7.00 – 15.00.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny