W dniu 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Geograficznego pt. „Problemy ekologiczne Ziemi”. Zadaniem uczniów klas 7 i 8 było przedstawienie w formie 3D na własnoręcznie wykonanym globusie problemów z jakimi zmaga się współcześnie nasza planeta m.in. dziura ozonowa, topniejące lodowce, wcinka lasów puszczy Amazońskiej czy wielka pacyficzna plama śmieci. Z naszej szkoły zostały nagrodzone trzy uczennice :

III miejsce – Agata Gąska z klasy 7,

wyróżnienie – Zuzanna Wrótniak z klasy 7

wyróżnienie – Oliwia Żołna z klasy 7

Gratulujemy

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny