Może ja zostanę chemikiem?

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach chemicznych  pt. ,,Ile cukru jest w cytrynie?” Po krótkiej dawce wiedzy dotyczącej zawartości cukru w spożywanych produktach i zdrowej żywności, uczniowie samodzielnie przeprowadzali eksperymenty chemiczne. Ubrane w białe fartuchy i wyposażone w niezbędny sprzęt małego chemika zdobywali wiedzę pracując w dwuosobowych zespołach.  Na podstawie zachodzących reakcji chemicznych i obserwowanych zjawisk wyciągali wnioski. Uzyskali w ten sposób odpowiedzi na pytania: czy cukier znajduje się w chlebie, ziemniakach czy makaronie. Nauka poprzez działanie rozwija w młodym człowieku kreatywność, ciekawość oraz zainteresowanie otaczającym je światem. Uczniowie  zapoznali się także z podstawowym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium oraz odpowiedzialną pracą chemika.

Bożena Zbiciak

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny