Prace Małych Artystów wykonane na zajęciach plastycznych.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny