LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W BIBLIOTECE GMINNEJ📚📖

31 stycznia 2020 roku klasa 5a wraz z panią od polskiego udała się do biblioteki gminnej w Motyczu, by tam zapoznać się z tajnikami dotyczącymi prasy. Najlepsza jest nauka poprzez doświadczenie, dlatego zamiast siedzieć w tzw. szkolnych ławkach, przeglądaliśmy gazety i czasopisma oraz wysłuchaliśmy kilku informacji, które w przyszłości mogą ukierunkować nasz profil zawodowy. Uczniowie dowiedzieli się, jak dzielimy prasę ze względu na odbiorcę, temat oraz częstotliwość ukazywania się. Następnie, jak jest zbudowany artykuł prasowy oraz jakie zawody współpracują ze sobą, aby powstał konkretny tytuł. 

Pani Angelika Wójcik zachęciła również uczniów, by składali propozycję tytułów czasopism do prenumeraty.
Bardzo dziękujemy za współpracę 🙂

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dziennik elektroniczny